Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 09 august 2023, ora 09:00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Poliția Locală, a aparatului de specialitate al primarului și a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă, Ssm, Protecţie Civilă:
– polițist local I superior în cadrul Compartimentului disciplină în construcții și afișajul stradal;
– polițist local I superior în cadrul Compartimentului control mediu;
– inspector I superior în cadrul Serviciului Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;
– inspector I principal în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
– inspector I superior protecție civilă în cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, Ssm, Protecţie Civilă.

Formulare

Rezultate

Source