Având în vedere evoluția gripei aviare înalt patogenă subtipul N5H8 în exploatații comerciale și exploatații noncomerciale de păsări, cât și la păsările sălbatice în Europa conform Circularei D.S.V.S.A. Vrancea, vă informăm asupra măsurilor ce se impun a fi respectate de către crescătorii de păsări:

În acest sens, facem cunoscute tuturor crescătorilor și deținătorilor de păsări (gospodării ale populației), următoarele măsuri de biosecuritate ce trebuiesc respectate:

– Limitarea contactului direct și indirect între păsările domestice și sălbatice prin creșterea acestora în spații închise (utilizarea gardurilor sau plaselor pentru reducerea contactului);
– Păsările domestice să nu aibă acces la drumurile publice;
– Păsările domestice să nu aibă acces la luciuri de apă;
– Acordarea de maximă atenție surselor de apă pentru păsările domestice asigurându-se că acestea nu pot fi contaminate (sau tratarea lor corespunzătoare înaintea administrării);
– Adăparea păsărilor să nu se efectueze prin administrarea de apă provenită din surse de apă de suprafață.

Source