Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 39963 din 19.10.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚII INTERIOARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE BIROURI ÎN SPAȚIU LOCUIBIL”, intravilan, Aleea Merișor, nr. 2, carte funciară nr. 43423, număr cadastral 43423, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source