Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 39948 din 19.10.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚIE CAPITALĂ ȘI MODIFICĂRI FUNCȚIONALE PENTRU TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Bucovinei, nr. 4, carte funciară nr. 37707, număr cadastral vechi 5822/3, număr cadastral nou 37707, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source