Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 39927 din 19.10.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI”, intravilan, strada Elizeului, nr. 38, carte funciară nr. 44071, număr cadastral 44071, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source