Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind intenția de elaborare P.U.Z.: “RECONFIGURARE ZONĂ ACTIVITĂȚI AGROZOOTEHNICE ÎN ZONĂ CU ACTIVITĂȚI AGROINDUSTRIALE”– intravilanul municipiului Tulcea, Șos.Agighiol, Km.8, extras carte funciară nr. 43407-C1, 46258, 43357,43448,43447,43446,43445, 43407-nr.cadastral, 43407-C1, 46258, 43357,43448,43447,43446,43445, 43407 județ TULCEA, Inițiator – J.T. GRUP S.R.L.

Source