Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 39957 din 19.10.2021 referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Voinicului, nr. 5, carte funciară nr. 39748, număr cadastral 39748, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source