Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 23769 din 29.06.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 67, P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral vechi 5739/1/2, număr cadastral nou 42497, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 600 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea

Source