Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 23767/29.06.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source