Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 24163 din 01.07.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Tulcea și a regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă

Source