Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15924/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source