Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15913 din data de 27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source