Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15932/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source