Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15891/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source