Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15758/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Source