Anunț publicitar nr. ADV 1254928 privind Audit financiar proiect SMIS 139099-Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioasa si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Audit financiar proiect SMIS 139099-Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioasa si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source