Anunț publicitar nr. ADV 1255047/15.11.2021 privind Informare si publicitate proiect SMIS 140971 „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea de Centru Cultural si Educational Kuncz”

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Informare si publicitate proiect SMIS 140971 „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea de Centru Cultural si Educational Kuncz” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source