Contract nr. 101 din 12.11.2021 privind servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului ”Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, cod SMIS 2014+: 124711

The post Contract nr. 101 din 12.11.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source