Municipiul Adjud, cod fiscal 4350491, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: [email protected], anunță:

Vânzarea prin licitație publică a următorului teren:

– teren intravilan în suprafață de 573 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, situat în strada Orizontului, nr. 1, T74, P493, înscris în CF nr. 58365 Adjud, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 103/27.08.2020.

Licitația va avea loc în data de 29.09.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Adjud.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini, afișat gratuit AICI sau se pot solicita la Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul Primăriei Municipiului Adjud, e-mail: [email protected].

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar. Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 28.09.2020, ora 16:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.09.2020, ora 16:00.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: [email protected].

Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 04.09.2020.

(SADPP)

Source