Hotărârea nr. 31 din 09.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2020.

Source