Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ” Modernizare străzi în loc. Turț și Gherța Mare din com. Turț” – Primăria TurțSource