Anunț de atribuire SCNA1058570/27.09.2021 privind Lucrări aferente obiectivului ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin” proiect Cod CALL3-28

The post Anunț de atribuire privind Lucrări aferente obiectivului ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin” proiect Cod CALL3-28 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source