Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

The post Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source