ANUNȚ RELUARE PERIOADA DE DEPUNERE DOSARE pentru un domeniu (Construcții) din cadrul Consorțiului Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara

În conformitate cu PROCEDURA de SELECȚIE PARTENERI în cadrul Consorțiului regional pentru învățământ dual VEST TIMISOARA.

Având în vedere numărul mic de dosare recepționate din partea operatorilor economici din domeniul construcțiilor pentruaprobareaparticipării la consorțiul dual se reiaapelulde depunere a dosarelor de candidatură cu obiectivul de completare a Consorțiului astfel:

Astfel calendarul de selecție se modifică astfel:

Depunerea documentație: 20 decembrie – 21 decembrie 2022, ora 16.00 – termen limită

Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerilor: maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Evaluarea documentației: 21decembrie 2022

Anunțarea rezultatelor intermediare: 22decembrie 2022

Depunere contestații:  22decembrie 2022

Soluționarea contestațiilor: 23decembrie 2022

Afișarea rezultatelor finale: 23decembrie 2022

Toate documentele aferente dosarului de candidatura raman aceleasi conform Procedurii.

The post ANUNȚ RELUARE PERIOADA DE DEPUNERE DOSARE pentru un domeniu (Construcții) din cadrul Consorțiului Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source