În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, respectiv Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice.
Proiectul de hotărâre cu privire aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023.

Anunț

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Articolul Anunț 15391 – 05.12.2022 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source