În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, respectiv Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice.
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice de pe raza Oraşului Sovata, aprobat prin H.C.L.nr.56/25.05.2017.

Anunț

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Articolul Anunț 15393 – 05.12.2022 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source