În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, respectiv Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice.
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2023.

Anunț

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Articolul Anunț 15388 – 05.12.2022 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source