Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul evidență patrimoniu si asociații de proprietari, Compartiment evidență patrimoniu, fond locativ.

Formulare

Source