PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32832/30.09.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source