Lună: noiembrie 2020

Proiecte de Hotarare 2020

PH-73-aprobare-ROF-a-consiliului-local-AnexaDescarcă PH-74-din-2020-validare-dispozitie-primar-si-rectificare-buget-AnexaDescarcă PH-75-desemnare-reprezentant-ADIDescarcă PH-76-privind-incheiere-contract-asistenta-juridica-2020Descarcă PH-77-privind-scutire-SC-FAM-COSTIN-SRLDescarcă PH-78-privind-scutire-SC-CORODAN-SRLDescarc PH-79-din-2020-aprobare-preturi-de-referinta-masa-lemnoasa-Anexe-1Descarcă PH-80-din-2020-alegere-presedinte-de-sedintaDescarcă PH-81-din-2020-privind-aprobare-taxe-si-impozite-locale-pentru-anul-2020Descarcă PH-82-PLAN-ACHIZITII-1Descarcă PH-83-din-2020-validare-dispozitie-primarDescarcă PH-84-din-2020-a-desemnare-reprez-CA-scoalaDescarcă PH-85-din-2020-aprobarea-implementare-proiect-echipamenteDescarcă PH-86-numire-echipa-implementareDescarcă PH-87-decontare-naveta-cadre-didacticeDescarcă Source

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de natura contractuală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele – Compartiment administrativ și întreţinere

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 21.12.2020, ora 10.00 – proba scrisă, şi 24.12.2020, ora 10.00 – interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante…

Servicii de consultanță în management în vederea implementării proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod ROBG e-MS -256

Proiectul este cofinanțat  în cadrul apelului II de proiecte al Programului Interreg V-A Romania- Bulgaria  2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 5.1- Creșterea capacității de cooperare…

Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează următoarele proiecte, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13

Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează următoarele proiecte, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13: ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul…

Delegare de gestiune prin contract de achizitie publica a serviciului de “Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet” din cadrul serviciului public de salubrizare din orasul Marasesti, judetul Vrancea

Vizualizari: 119 Proces-verbal privind evaluarea  conformitatii propunerilor tehnice si financiare cu prevederile  caietului de sarcini si dupa caz cu factorii de evaluare  Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor Raportul…