Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează următoarele proiecte, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13:

 • ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772,
 • ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”,cod SMIS 125207,
 • Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205

Una din activitățile proiectelor mai sus menționate , o reprezintă contractarea serviciilor de auditare financiară în vederea verificării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor.

Astfel, au fost semnate următoarele contracte de servicii:

 • ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, s-a semnat contractul nr. 22686/11.11.2020
 • ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, s-a semnat contractul nr. 22678/11.11.2020
 • Prestator : SC PROMAR AUDIT  SRL
 • Valoarea achiziției: 12.600 lei 
 • Procedura aplicată:  achiziție directă
 • “Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, s-a semnat contractul nr. 22728/11.11.2020
 • Prestator : SC PROMAR AUDIT  SRL
 • Valoarea achiziției: 12.600 lei 
 • Procedura aplicată:  achiziție directă

Source