Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de Inspector I, grad profesional superior cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul monitorizare mediu din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional.

Formulare

Source