28.02.2024 ANUNȚ 28.02.2024 DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE ACCES ȘI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI – punct “Poligon auto”

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 28.02.2024 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL…

Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE COMPLEX BLOCURI DE LOCUINȚE” pentru imobilele situate în intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 2, cărți funciare nr. 34640, 34641, numere cadastrale 34640, 34641, TULCEA

Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE COMPLEX BLOCURI DE LOCUINȚE” pentru imobilele situate în intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 2, cărți funciare nr. 34640,…