Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile publice din Orașul Pantelimon, județul Ilfov ”, cod SMIS 161532 – proiect cu finanțare europeană în orașul Pantelimon.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin POIM – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale.

Obiectivul general al proiectului în constituie reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice la nivelul orașului Pantelimon, județul Ilfov, utilizând surse regenerabile de energie în vederea asigurării consumului propriu de energie electrică și termică din clădirile publice, prin realizarea de sisteme de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice și montarea de sisteme de pompe de caldură pentru producerea de energie termică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creșterea nivelului de independență energetică al U.A.T. Orașul Pantelimon prin realizarea a nouă sisteme cu panouri fotovoltaice de producere de energie electrică din surse regenerabile de tip solar pentru consumul propriu a nouă cladiri publice din orașul Pantelimon.

Creșterea nivelului de independență energetică al U.A.T. Orașul Pantelimon prin realizarea a cinci sisteme cu pompe de cladură aer-apă de producere de energie termică din surse regenerabile de tip aerotermal pentru consumul propriu a șase clădiri publice din orașul Pantelimon.

Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă pe conturul de proiect cu peste 50%, prin asigurarea consumului propriu de energie termică și electrică din surse solare si aerotermale.

Rezultatele asteptate:

Asigurarea consumului propriu de energie electrica si termica din surse regenerabile in cladirile publice din orasul Pantelimon prin:

  • realizarea a noua sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalata insumata de 435,20 kw;
  • realizarea a cinci sisteme de pompe de caldura aer-apa cu o putere instalata însumata de 359 kw;
  • reducerea emisiilor de CO2 pe conturul de proiect cu cel putin 50%.

Valoarea totală a proiectului este de: 6.307.961,67 lei

Valoare totală eligibilă: 4.894.210,24 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 4.160.078,70 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 734.131,54 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.413.751,43 lei.

Data începere proiect: 1.11.2022

Data finalizare proiect: 31.12.2023

Source