Etichetă: Contracte atribuite 2022

Contract subsecvent de servicii nr. 118/27.10.2022 privind asigurareab asistenței tehnice de specialite prin diriginți de șantier pentru lucrări de Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor , podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității ”

Contract subsecvent de servicii nr. 118/27.10.2022 privind asigurareab asistenței tehnice de specialite prin diriginți de șantier pentru lucrări de Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor , podurilor, pasajelor, pasarelelor…

Contract nr. 105/29.09.2022 privind execuție și finalizare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Construcție și dotare Liceul Waldorf Timișoara ”

Contract nr. 105/29.09.2022 privind execuție și finalizare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Construcție și dotare Liceul Waldorf Timișoara ” The post Contract nr. 105/29.09.2022 privind execuție și finalizare…

Contractul nr.120/01.11.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva”

Contractul nr.120/01.11.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva” The post Contractul…

Contract nr. 137/22.12.2022 privind Întreținere și service echipamente tehnologice- ascensor și centrale termice , RSVTI și ISCIR pentru o clădire a Primăriei Municipiului Timișoara (fosta DFMT)

Contract nr. 137/22.12.2022 privind Întreținere și service echipamente tehnologice- ascensor și centrale termice , RSVTI și ISCIR pentru o clădire a Primăriei Municipiului Timișoara (fosta DFMT) The post Contract nr.…

Contract nr. 135/19.12.2022 privind realizarea obiectivului ,, ET+DALI – Refuncționalizare, modernizare și extindere pe verticală P+2E a Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara ”

Contract nr. 135/19.12.2022 privind realizarea obiectivului ,, ET+DALI – Refuncționalizare, modernizare și extindere pe verticală P+2E a Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara ” The post Contract…

Contract nr. 136/19.12.2022 privind întocmirea ,, ET+DALI – Refuncționalizare teren de sport , reabilitare și extindere clădirii existente, inclusiv utilități , în Timișoara , str. Pictor Aman nr. 11”

Contract nr. 136/19.12.2022 privind întocmirea ,, ET+DALI – Refuncționalizare teren de sport , reabilitare și extindere clădirii existente, inclusiv utilități , în Timișoara , str. Pictor Aman nr. 11” The…

Contract nr.134/16.12.2022 având ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficientei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

Contract nr.134/16.12.2022 având ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficientei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a…

Contract subsecvent nr. 133 /16.12.2022 avand ca obiect “Furnizarea de sirene electronice pentru completarea şi reconfigurarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare al Municipiului Timişoara”

Contract subsecvent nr. 133 /16.12.2022 avand ca obiect “Furnizarea de sirene electronice pentru completarea şi reconfigurarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare al Municipiului Timişoara” The post Contract subsecvent nr.…

Acord- cadru nr. 132 /16.12.2022 având ca obiect “Furnizarea de sirene electronice pentru completarea şi reconfigurarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare al Municipiului Timişoara”

Acord- cadru nr. 132 /16.12.2022 având ca obiect “Furnizarea de sirene electronice pentru completarea şi reconfigurarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare al Municipiului Timişoara” The post Acord- cadru nr.…

Contract nr.130/15.12.2022 privind întocmire SF și cerere de finanțare pentru proiectul ,, Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa III

Contract nr.130/15.12.2022 privind întocmire SF și cerere de finanțare pentru proiectul ,, Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile…

Contract nr. 131/15.12.2022 privind prestarea de servicii privind executarea activităților în cadrul Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Timișoara

Contract nr. 131/15.12.2022 privind prestarea de servicii privind executarea activităților în cadrul Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Timișoara The post Contract nr. 131/15.12.2022 privind prestarea…

Contract nr.128/06.12.2022 privind servicii de proiectare faza Dali +PT , inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L. Calderon ”

Contract nr.128/06.12.2022 privind servicii de proiectare faza Dali +PT , inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică…

Contract nr.126/05.12.2022 privind servicii de proiectare si asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție „Regenerare urbană -Zona Piața Mocioni”

Contract nr.126/05.12.2022 privind servicii de proiectare si asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție „Regenerare urbană -Zona Piața Mocioni” The post Contract nr.126/05.12.2022 privind servicii…

Contract nr. 125 din 05.12.2022 având ca obiect: Servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20” Cod SMIS 2014+:121249

Contract nr. 125 din 05.12.2022 avand ca obiect: Servicii de audit energetic intocmit la terminarea lucrarilor de interventii pentru proiectul „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a…

Contract atribuit nr. 124/28.11.2022 privind informare și publicitate în cadrul proiectului ,, Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice – modernizarea și extinderea infrastructurii de energie electrică și a IDSAI”

Contract atribuit nr. 124/28.11.2022 privind informare și publicitate în cadrul proiectului ,, Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice – modernizarea și extinderea infrastructurii de energie electrică și a IDSAI”…

Contract nr. 123/23.11.2022 având ca obiect „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitatile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț – deszăpezire în Municipiul Timișoara”

Contract nr. 123/23.11.2022 având ca obiect „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitatile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de…

Contract nr. 122/15.11.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Școala Gimnazială nr. 15, Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter , corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând imobil parter+1 etaj , spații pentru învățământ (sală funcțională și clase ) și reabilitare termică Corp A – clădire Școală P+1E”

Contract nr. 122/15.11.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Școala Gimnazială nr. 15, Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter , corp B – 2 magazii…

Contract nr. 121/08.11.2022 privind prestarea serviciilor de evaluare și expertiză privind executarea de , rapoarte privind reevaluarea, evaluarea a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara și aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara , a Statului Român și pentru imobilele la care Municipiul Timișoara prezintă un interes ”

Contract nr. 121/08.11.2022 privind prestarea serviciilor de evaluare și expertiză privind executarea de , rapoarte privind reevaluarea, evaluarea a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe…

Contract nr. 119 din 31.10.2022 având ca obiect Servicii de elaborare privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027”

Contract nr. 119 din 31.10.2022 având ca obiect Servicii de elaborare privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027”…

Contract nr. 116/26.10.2022 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe zona Averescu , Lot 2 – Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr. 20 , bl. 28 ”

Contract nr. 116/26.10.2022 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe…

Contract nr. 115/25.10.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J. L. Calderon (Corp fosta școală Generală nr. 28) str. Sălceanu nr. 11 Timișoara

Contract nr. 115/25.10.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J. L. Calderon (Corp fosta școală Generală…

Contract nr.114 din 24.10.2022 – Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est”

Contract nr.114 din 24.10.2022 – Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est” The post Contract…

Contract nr.113 /21.10.2022 privind achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ,, Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter , Corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând Imobil parter + 1 etaj , spații pentru învățământ și reabilitare termică corp A – clădire școală P+1E”

Contract nr.113 /21.10.2022 privind achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ,, Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara –…

Contract nr.111/14.10.2022 având ca obiect Execuție lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est “

Contract nr.111/14.10.2022 având ca obiect Execuție lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est “ The post Contract nr.111/14.10.2022 având ca obiect Execuție…

Contract nr. 110/13.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva”

Contract nr. 110/13.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva” The post Contract nr. 110/13.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului…

Contract nr. 109/04.10.2022 privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Coridor de mobilitate Magistrala verde în Timișoara – B-dul 16 Decembrie 1989-Calea Șagului

Contract nr. 109/04.10.2022 privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Coridor de mobilitate Magistrala verde în Timișoara – B-dul…

Contract nr. 104/29.09.2022 privind servicii de creare subdomeniu pe pagina web a instituției dedicată One-Stop-Shop necesare implementării activităților proiectului „Expanding Padova FIT! Home Solutions” ID 847143

Contract nr. 104/29.09.2022 privind servicii de creare subdomeniu pe pagina web a instituției dedicată One-Stop-Shop necesare implementării activităților proiectului „Expanding Padova FIT! Home Solutions” ID 847143 The post Contract nr.…

Contract nr. 103/29.09.2022 privind Servicii de prelucrare și tipărire materiale promoționale aferente proiectului „Expanding Padova FIT! Home Solutions” ID 847143

Contract nr. 103/29.09.2022 privind Servicii de prelucrare și tipărire materiale promoționale aferente proiectului „Expanding Padova FIT! Home Solutions” ID 847143 The post Contract nr. 103/29.09.2022 privind Servicii de prelucrare și…

Contract nr.101/28.09.2022 privind asigurarea astenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ”

Contract nr.101/28.09.2022 privind asigurarea astenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ” The post Contract nr.101/28.09.2022 privind asigurarea…

Contract nr. 100/15.09.2022 privind servicii de furnizare acces la o platformă software în scopul documentării interacțiunilor dintre medici și pacienți în cabinetele de medicină școlară din grădinițele școlile și liceele din Municipiul Timișoara

Contract nr. 100/15.09.2022 privind servicii de furnizare acces la o platformă software în scopul documentării interacțiunilor dintre medici și pacienți în cabinetele de medicină școlară din grădinițele școlile și liceele…

Contract nr. 99/13.09.2022 privind Servicii de organizare cursuri de formare profesionala din cadrul proiectului „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gheorghe Baritiu” proiect Cod CALL3-28

Contract nr. 99/13.09.2022 privind Servicii de organizare cursuri de formare profesionala din cadrul proiectului „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gheorghe Baritiu” proiect Cod CALL3-28…