Tag: Contracte atribuite 2022

Contract subsecvent de servicii nr. 118/27.10.2022 privind asigurareab asistenței tehnice de specialite prin diriginți de șantier pentru lucrări de Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor , podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității ”

Contract subsecvent de servicii nr. 118/27.10.2022 privind asigurareab asistenței tehnice de specialite prin diriginți de șantier pentru lucrări de Reparații…

Contract nr.134/16.12.2022 având ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficientei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

Contract nr.134/16.12.2022 având ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului:…

Contract nr.130/15.12.2022 privind întocmire SF și cerere de finanțare pentru proiectul ,, Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa III

Contract nr.130/15.12.2022 privind întocmire SF și cerere de finanțare pentru proiectul ,, Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

Contract nr.128/06.12.2022 privind servicii de proiectare faza Dali +PT , inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L. Calderon ”

Contract nr.128/06.12.2022 privind servicii de proiectare faza Dali +PT , inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului…

Contract nr. 125 din 05.12.2022 având ca obiect: Servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20” Cod SMIS 2014+:121249

Contract nr. 125 din 05.12.2022 avand ca obiect: Servicii de audit energetic intocmit la terminarea lucrarilor de interventii pentru proiectul…

Contract atribuit nr. 124/28.11.2022 privind informare și publicitate în cadrul proiectului ,, Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice – modernizarea și extinderea infrastructurii de energie electrică și a IDSAI”

Contract atribuit nr. 124/28.11.2022 privind informare și publicitate în cadrul proiectului ,, Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice –…

Contract nr. 123/23.11.2022 având ca obiect „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitatile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț – deszăpezire în Municipiul Timișoara”

Contract nr. 123/23.11.2022 având ca obiect „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru…

Contract nr. 122/15.11.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Școala Gimnazială nr. 15, Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter , corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând imobil parter+1 etaj , spații pentru învățământ (sală funcțională și clase ) și reabilitare termică Corp A – clădire Școală P+1E”

Contract nr. 122/15.11.2022 privind servicii de informare și publicitate pentru obiectivul ,, Școala Gimnazială nr. 15, Timișoara – Reabilitare și…

Contract nr. 121/08.11.2022 privind prestarea serviciilor de evaluare și expertiză privind executarea de , rapoarte privind reevaluarea, evaluarea a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara și aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara , a Statului Român și pentru imobilele la care Municipiul Timișoara prezintă un interes ”

Contract nr. 121/08.11.2022 privind prestarea serviciilor de evaluare și expertiză privind executarea de , rapoarte privind reevaluarea, evaluarea a unor…

Contract nr. 116/26.10.2022 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe zona Averescu , Lot 2 – Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr. 20 , bl. 28 ”

Contract nr. 116/26.10.2022 privind asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Îmbunătățirea eficienței energetice…

Contract nr. 115/25.10.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J. L. Calderon (Corp fosta școală Generală nr. 28) str. Sălceanu nr. 11 Timișoara

Contract nr. 115/25.10.2022 privind asigurarea asistenței tehnice de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare acoperiș…

Contract nr.113 /21.10.2022 privind achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ,, Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter , Corp B – 2 magazii și atelier parter rezultând Imobil parter + 1 etaj , spații pentru învățământ și reabilitare termică corp A – clădire școală P+1E”

Contract nr.113 /21.10.2022 privind achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție…

Contract nr. 109/04.10.2022 privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică ,, Coridor de mobilitate Magistrala verde în Timișoara – B-dul 16 Decembrie 1989-Calea Șagului

Contract nr. 109/04.10.2022 privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării obiectivului de investiție publică…

Contract nr. 100/15.09.2022 privind servicii de furnizare acces la o platformă software în scopul documentării interacțiunilor dintre medici și pacienți în cabinetele de medicină școlară din grădinițele școlile și liceele din Municipiul Timișoara

Contract nr. 100/15.09.2022 privind servicii de furnizare acces la o platformă software în scopul documentării interacțiunilor dintre medici și pacienți…