Contract nr. 58/03.06.2022 privind servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ,, Demolare construcție existentă și construire centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități , acces auto, acces pietonal , parcaje, amenajare parcelă’

The post Contract nr. 58/03.06.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source