Etichetă: Cariere – concurs pe posturi vacante

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA, perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului PSI, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romos

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA, perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului PSI Source

Rezultate selectie dosare pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romos

Rezultate selectie dosare pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala Source

ANUNȚ Primăria Comunei Pui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la biroul financiar-contabil

ROMÂNIAJUDEŢUL HUNEDOARAPRIMARIA COMUNEI PUIPui,str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009e-mail:[email protected]._____________ ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV…