Etichetă: Anunturi

Anunț publicitar ADV1394492 Execuție lucrări pentru proiectul finantat prin PNRR/2022/C10/I3 “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”

DENUMIRE CONTRACT: Execuție lucrări pentru proiectul finantat prin PNRR/2022/C10/I3 “ REABILITARE MODERATĂ GRĂDINIȚA SLOBOZIA, DIN SAT SLOBOZIA, COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”Cod si denumire CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale…

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai…

Anunt: Incepând cu data de 01 noiembrie 2023, locuitorii comunei Boldesti-Gradistea pot depune cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru sezonul 2023-2024.

Noutăți Home » Anunturi » Anunt: Incepând cu data de 01 noiembrie 2023, locuitorii comunei Boldesti-Gradistea pot depune cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru…

Licitație publică privind închirierea a 3(trei) terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 22 mp/teren, situate în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, F.N, vecinătate bloc G3

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Licitație publică privind vânzarea construcție și teren – Cămin de nefamiliști nr.2, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Anunț privind examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deținut, organizat în data de 29.11.20.23, ora 10:00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț privind închirierea imobil-teren aparținând domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 270 mp din suprafața totală de 46314 mp, cu nr.cadastral 23714, situat în cadrul obiectivului ”Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele(România) – Nikopol(Bulgaria)”

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele,…