Primăria Municipiului Timișoara prezintă STUDIUL DE FUNDAMENTARE privind înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor din Municipiul Timişoara, precum şi stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului. Pe baza acestui studiu, care va putea să fie consultat pe site-ul primăriei timp de 30 de zile, se va redacta un proiect de hotărâre, care va intra în dezbatere publică, înainte de a fi supus aprobării consiliului local. Obiectul prezentului studiu reprezintă fundamentarea necesităţii opţiunii de înfiinţare a serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi staţionare care fac parte din domeniului public şi privat al Municipiului Timișoara. Serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare care face parte din domeniului public al Municipiului Timişoara se înfiinţează în baza prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Studiul are drept scop fundamentarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării serviciului public pentru administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare din Municipiul Timişoara.

The post Studiu pentru înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source