În contextul:

– creșterii alarmante a numărului de incendii produse la vegetația uscată în județul Timiș, cât și în alte țări precum Grecia, Italia, Turcia unde au fost înregistrate victime omenești și pagube devastatoare;

– Protocolului de Colaborare privind acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor, înregistrat cu nr. P205/10.04.2019-APIA, 2330/GM/08.04.2019-GNM, respectiv 28481/08.04.2019-IGSU,

vă informăm asupra faptului că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune ca o măsură excepțională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență se sancționează contravențional de către Garda Națională de Mediu cu amenzi cuprinse între 3.000 — 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 25.000 – 50.000 lei pentru persoane juridice.

De asemenea, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, se poate sancționa contravențional, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș, în conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 — 2.500 lei.

Pornind de la necesitatea identificării unor soluții concrete pentru stoparea fenomenului de incendiere a vegetației uscate, de pe terenurile arabile și pajiștile permanente, reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de Urgență „Banat” al județului Timiș și reprezentanții Gărzii de Mediu vor transmite la APIA informații referitoare la locul și momentul producerii arderilor (localizare GPS). Aceste  informații  vor  fi utilizate de Apia Central – Direcția Plăți Directe-sector vegetal, în vederea diminuării subvențiilor alocate fermierilor pentru terenurile incendiate, pe lângă sancțiunea contravențională.

Cetățenii trebuie să fie informați cu privire la faptul că pot fi sancționați contravențional pentru încălcarea obligațiilor de a nu incendia miriștile, stuful, stufărișurile, vegetația ierboasă sau deșeurile, cât și cu privire la faptul că le poate fi diminuată de către APIA subvenția pentru terenul incendiat.

Secretariatul Tehnic Permanent

The post Anunț Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source