Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro Începând de la 1 februarie, versiunea pilot a aplicației permite eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a Cazierului Judiciar Român – ROCRIS. – Știrile SânnicolauTv

Source