DISPOZIŢIA nr. 255 / 02.02.2023 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 06.02.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 06.02.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris  pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.        

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post DISPOZIŢIA nr. 255 / 02.02.2023 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 06.02.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source