I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția Deva 2020
1. Concesionarea directă a unui spațiu în suprafață de 67 mp din imobilul în suprafață totală de 148 mp, înscris în CF nr.66699, nr. cadastral 66699-C4, cu destinația de cabinet medical, situat în localitatea Cristur, Ulița Mare, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modernizarea trotuarelor în zona B-dul 22 Decembrie, între B-dul N. Bălcescu – zona Dacia Service” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Încetarea Contractului nr.44826/31.12.2007 privind concesionarea Serviciului public de distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Serviciul resurse umane
4. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C. Direcția de asistență socială Deva
5. Aprobarea Prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.16068/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numita Varga Florentina-Isaura, pentru locuinţa construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str.Bejan, bl.66, sc.2, et.6, ap.101;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15607/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numitul Ciberari Aurel, pentru locuinţa socială situată în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.26;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7. Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social „Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Aprobarea înființării serviciului social „Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, precum și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D. Direcția economică
10. Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

E. Club sportiv municipal Deva
12. Modificarea statului de funcții pentru Clubul sportiv municipal Deva, serviciu în subordinea Consiliului local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

  • PUNCTE SUPLIMENTARE

Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea


Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Source