P R O I E C T U L ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 03 noiembrie 2021

 

I.                   Proiecte de hotărâre, privind:

A.     Direcția juridică și administrație publică locală

1.      Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Deva” doamnei Tămaș-Szabó Katalin;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.     Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine

2.      Finanțarea burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva – sesiunea a II-a, octombrie – 15 decembrie 2021;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva – sesiunea a II-a, octombrie – 15 decembrie 2021;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret  fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva – sesiunea a II-a, octombrie – 15 decembrie 2021;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.407/2021 privind aprobarea contractului de închiriere între Municipiul Deva și S.C. Everest S.R.L.;

            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.     Direcția Deva 2020

7.      Aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și a Planului de tarife privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8.      Aprobarea co-finanțării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”; 

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare sistem de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418 – faza Proiect Tehnic;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11.  Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.30/2019, privind aprobarea cererii de finanţare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

D.     Serviciul resurse umane

12.  Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.                Diverse

Source