În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următoarele  proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad 2021 – 2027;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană durabilă al Municipiului Brad 2021 – 2027.

Proiectele  de hotărâre poate fi consultate:

  • pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro – Monitorul Oficial Local – punctul 3.1;
  • la sediul Primăriei Municipiului Brad, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara (panoul de afișaj);
  • în  Periodicul de informare al Consiliului  Municipal Brad „Zarandul”.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse consultării publice se pot transmite, în scris,  până la data de  11 noiembrie 2021, astfel:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:  [email protected];
  • prin poștă pe adresa: municipiul  Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara;
  • la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea ”Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad 2021 – 2027, respectiv ”Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană durabilă al Municipiului Brad 2021 – 2027”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 11 noiembrie 2021.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0254 612 665, 0254 612 666, e-mail: [email protected].

Source