Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna” intră în reabilitare pe fonduri europene

Primăria Municipiului Deva a predat astăzi constructorului amplasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții – Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva.
Obiectivul acestui proiect este asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate în învăţământul primar și gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii şcolii şi dotarea cu echipamente didactice specifice.
În cadrul acestui proiect se urmărește:
• reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional (două corpuri clădiri școală), precum şi dotarea acestora cu echipamente didactice specifice învăţământului din ciclul primar și gimnazial; facilităţi pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, prin reabilitarea sălii de sport/vestiarelor precum şi activităţilor din pauze, prin amenajările exterioare aferente şcolii
• crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale
• îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ
• asigurarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în învăţământul primar și gimnazial.

Valoarea totală a investiției este de 21.155.343,95 lei cu TVA.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

La finalul lucrărilor de reabilitare, ,,Andrei Șaguna” va fi o școală modernă cu o infrastructură educațională de calitate.

Nicolae-Florin OANCEA
Primarul Municipiului Deva

Source