În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, FILIGORIE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
– Beneficiar: CUCU BOGDAN HORIA şi CUCU DIANA FLORINA;
– Amplasament: municipiul Deva, extravilan, zona străzii Granitului, fn, CF Nr. 78714, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. Vest Proiect Design S.R.L., coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 26.11.2021-07.12.2021
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 07.12.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

  Arhitect şef,                              Compartiment ICPPUAT,
Lăzăruţ Raluca                                Igreţ Irina Ana

Source