SC Erbașu SA a fost notificată să înceapă execuția lucrărilor la amenajarea centrului istoric al Devei

Primăria Municipiului Deva a notificat astăzi, 24 august 2021, societatea comercială Construcții Erbașu SA, ca în termen de 5 zile de la emiterea notificării să mobilizeze în teren echipele de lucru în vederea începerii execuției lucrărilor de AMENAJARE A ZONEI PIETONALE CENTRU ISTORIC din municipiul Deva, conform graficului de execuție asumat.În caz contrar, sunt aplicabile prevederile art.11 din contractul de lucrări nr. 91508/02.12.2020 – Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

În cuprinsul notificării, Primăria reamintește că în data de 2 iulie 2021 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor iar predarea amplasamentului către constructor s-a făcut în 12 iulie 2021.

Primăria Municipiului Deva informează cetățenii că întârzierea începerii lucrărilor de AMENAJARE A ZONEI PIETONALE CENTRU ISTORIC sunt imputabile exclusiv firmei de construcții Erbașu SA.

Biroul de presă

Source