În atenția solicitanților de locuințe ANL din municipiul Deva!

Direcția de Asistență Socială Deva aduce la cunoștința persoanelor care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) obligația de a reactualiza dosarele cu documente din care să rezulte că îndeplinesc criteriile de acces la locuință, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe.

Lista actelor necesare pentru reactualizarea dosarelor poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – www.primariadeva.ro, Secțiunea Direcția de Asistență Socială – PROBLEME / TIPIZATE / LĂMURIRI – Locuințe ANL sau accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/1369/ACTE-NECESARE-PENTRU-DEPUNEREA-DOSARULUI-DE-LOCUIN%C8%9A%C4%82-ANL-pdf.

Documentele pentru reactualizarea dosarelor se transmit prin poștă, pe adresa: Direcția de Asistență Socială Deva, Str. I.L. Caragiale, nr. 4, județul Hunedoara, sau se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Deva – Biroul Fond Locativ (Locuințe ANL), etaj 1, camera 1.

Termenul limită de reactualizare a dosarelor pentru obținerea unei locuințe ANL este 16 septembrie 2021.

Dosarele care nu vor fi actualizate până la această dată nu vor fi incluse în lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe.

Potrivit legii, lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe se reface în următoarele situații: dacă urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii; dacă solicitanții de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755.878.451, 0737.036.001 (Biroul Fond Locativ – Locuințe ANL), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source