DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA
Deva, str. Avram lancu bl. H1 parter
Telefon: 0254.211.613 Fax: 0254.216.353
e-mail: [email protected]

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr.l din 4 martie 2021

RECENSĂMÂNTUL POPULA ȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

– RECENSĂMÂNTUL DE PROBĂ 2021-

  • La nivelul județului Hunedoara, pentru recensământul de probă au fost selectate aproximativ 1200 locuințe din UAT-urile DEVA și ȘOIMUȘ.
  • Informații privind eșantionul selectat din fiecare localitate, pentru recensământul de probă, vor fi disponibile pe site-ul Direcției Județene de Statistică Hunedoara: https://hunedoara.insse.ro/
  • Recensământul de probă se adresează tuturor persoanelor din gospodăriile selectate în eșantion, indiferent de cetățenie, care au reședința obișnuită ‘ pe teritoriul României.
  • 10-16 martie 2021: persoanele cuprinse în eșantion se vor autorecenza prin completarea chestionarului online după preînregistrare.
  • 22-31 martie 2021: cei care, din motive obiective, nu s-au putut autorecenza vor primi vizita unui recenzor pentru realizarea interviului față-în-față;

în anul 2022, în România, cât și în alte state membre U.E., se va realiza Recensământul Populației și Locuințelor. Pentru că recensământul este o cercetare statistică complexă, în luna martie 2021, Institutul Național de Statistică efectuează un recensământ de probă, la care vor participa aproximativ 50.000 de gospodării alese atât din mediul urban, cât și din cel rural, de pe întreg teritoriul României.

Scopul Recensământului Populației și Locuințelor de probă este de testare a capacității de colectare, stocare și prelucrare a datelor de recensământ, pentru obținerea elementelor necesare perfecționării instrumentarului de recensământ și a corectării la timp a eventualelor erori sistematice existente în oricare dintre etapele recensământului.

Recensământul de probă va avea trei etape:

>       Etapa 1: până în 9 martie a.c. – pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse administrative și precompletarea chestionarelor individuale;

>        Etapa 2: 10 – 16 martie a.c. – etapa de AUTORECENZARE

AUTORECENZAREA reprezintă posibilitatea fiecărei persoane de a completa online chestionarul individual.

Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC urmând următorii pași:

  • Pasul 1: completarea formularului de preînregistrare, pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la adresa: https://i~pl.insse.ro/ sau scanând codul QR de pe verso-ul pliantului disponibil în cutia poștală a gospodăriei selectate și la adresa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2021 /02/rpl proba_pdf.
  • Pasul 2: fiecare membru al gospodăriei trebuie să completeze chestionarul individual, accesându-și propriul chestionar prin link-ul primit pe adresa de email indicată, la preînregistrarea de la Pasul 1.

Preînregistrarea de la pasul 1 este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.

Având în vedere condițiile sanitare impuse de pandemia de COVID-19, ESTE RECOMANDATĂ autorecenzarea! Aceasta aduce ca beneficii: protecție împotriva SARS-Cov2 prin evitarea contactului cu persoane externe locuinței, gestionarea timpului liber conform preferințelor, precum și asigurarea calității răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană.

> Etapa 3: 22 – 31 martie 2021 – deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea interviurilor față-în față în cazul persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea.

Persoanele care, din motive întemeiate, nu se vor putea autoînregistra, în ultimele zece zile din luna martie (22-31 martie 2021), vor primi vizita unui recenzor la reședința obișnuită, pentru completarea chestionarului prin metoda interviului față-în-față. Recenzorul, angajat de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, se va legitima corespunzător și va pune la dispoziția cetățenilor documente care să îi ateste calitatea.

In conformitate cu legislația în vigoare, informațiile furnizate au caracter STRICT CONFIDENȚIAL, vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem. Datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice și nici diseminate în vreun fel.

Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România runda 2021, modificată și aprobată prin Legea nr. 178/2020. Refuzul de a furniza informațiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de informații incorecte constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse 1.000-5.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Movileanu Silvia

Informații suplimentare
Reședința obișnuită reprezintă locul în care o persoană își petrece in mod obișnuit perioada zilnică de odihnă, fără a ține seama de absențele temporare pentru recreere, vacanțe, vizite la prieteni și rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios. Reședința obișnuită poate să fie aceeași cu domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-și stabilească reședința obișnuită în altă localitate decât cea de domiciliu din țară sau străinătate. Mai multe informații despre Recensământul Populației și Locuințelor care se va desfășura în semestrul 1 al anului 2022, cât și despre recensământul de probă se pot obține accesând site-ul www. recensamantromania. ro

Source